Dân Tộc Trung Hoa

Văn hóa trang phục của các dân tộc thiểu số ở Trung Hoa

1. Dân tộc Kinh Dân tộc Kinh Trung Quốc chủ yếu tập trung cư trú tại ba đảo nhỏ Vạn Vĩ, U Đầu, Sơn Tâm xưa nay vẫn được gọi là “Ba đảo dân tộc Kinh” của xã Giang Bình, Phòng Thành Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây. Dân tộc Kinh chủ yếu

Đến thăm làng Azalea – Một trong những ngôi làng đặc sắc của dân tộc Triều Tiên Trung Hoa

Làng Azalea nằm trong địa bàn thành phố Hòa Long châu tự trị dân tộc Triều Tiên Diên Biên, Trung Quốc, một mặt dựa núi, ba mặt được bao bọc bởi các hồ nước, với diện tích 45,87 héc-ta, là làng dân tộc Triều Tiên đặc sắc gồm quần thể du lịch, giải trí, thể

Đến thăm làng Hồng Kỳ – Một trong những ngôi làng đặc sắc của dân tộc Triều Tiên Trung Hoa

Làng Hồng Kỳ nằm trong địa bàn huyện An-tu dân tộc Triều Tiên Diên Biên, nơi đây địa hình bằng phẳng, môi trường êm ả, bảo tồn phong tục bản sắc dân tộc Triều Tiên, có bề dày văn hóa truyền thống và ưu thế khu vực độc đáo. Năm 2006, Chủ nhiệm Ủy ban