Truyện Kể Trung Hoa

Truyện kể: Nhất minh kính nhân

Có ý chỉ lời nói và việc làm khiến người ta kinh ngạc. Nay thường dùng để ví người bình thường chẳng chẳng có tiếng tăm gì, những bỗng nhiên có hàng động khiến mọi người phải kinh ngạc.Câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Sử ký-Hoạt kê liệt truyện”. Thời Xuân Thu Chiến

Truyện kể về Truyền thuyết Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài

Truyền thuyết “Lương Sơn Bá-Chúc Anh Đài”là một trong bốn truyền thuyết dân gian nổi tiếng của Trung Quốc. Rất nhiều người coi truyền thuyết “Lương Sơn Bá-Chúc Anh Đài” là “Rô-mi-ô và Ju-li-ét” của Phương Đông, cũng là câu chuyện bi kịch tình yêu, nhưng truyền thuyết “Lương Sơn Bá-Chúc Anh Đài” ra đời

Truyện kể: Trịnh Hòa xuông Tây Dương

Minh Thành Tổ- Chu Đệ sử dụng vũ lực cướp ngôi vua từ tay cháu, khiến kinh thành xôn xao đặt ra khá nhiều truyền thuyết: Có người nói Kiến Văn Đế đâu có tự sát, nhà vua nhân khi lửa cháy tình hình hỗn loạn, đã dẫn mấy tên thái giám theo đường hầm