Đến thăm làng Azalea – Một trong những ngôi làng đặc sắc của dân tộc Triều Tiên Trung Hoa

Làng nằm trong địa bàn thành phố Hòa Long châu tự trị dân tộc Triều Tiên Diên Biên, Trung Quốc, một mặt dựa núi, ba mặt được bao bọc bởi các hồ nước, với diện tích 45,87 héc-ta, là làng dân tộc Triều Tiên đặc sắc gồm quần thể du lịch, giải trí, thể nghiệm, du lịch miệt vườn… cả làng có hơn 1000 người, trong đó tỷ lệ người dân tộc Triều Tiên chiếm 91%.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>