Lương thực vụ hè Trung Quốc đã có 11 năm liên tiếp bội thu

Theo “Nhân dân Nhật báo” Trung Quốc: Cục Thống kê Nhà nước Trung Quốc ngày 14/7 công bố sản lượng lượng thực vụ hè năm nay của Trung Quốc, tổng sản lượng đạt 136,596 triệu tấn, tăng 3,6% so với năm 2013./images/post/2015/01/27/14//04-13102014.jpgLương thực bội thu là nền tảng cho việc bảo đảm tuyệt đối an ninh lương thực và cơ bản tự túc về ngũ cốc.

Phân tích cho rằng, sản lượng lương thực liên tục bội thu là nhờ vào việc tiếp tục đẩy mạnh chính sách, vai trò nổi bật của khoa học công nghệ, hiệu quả rõ rệt của giảm nhẹ thiên tai.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>