Hồng Công Trung Quốc tổ chức quản lý xe Taxi ra sao?

Hồng Công có gần 20 nghìn chiếc xe tắc xi, cạnh tranh phần mềm “Đáp xe APP”cũng bắt đầu nổi lên như cồn, phần mềm “Đáp xe APP” liệu có ảnh hưởng hình thức vận hành kinh doanh truyền thống của xe tắc xi không ? Chính quyền Đặc khu tiến hành qui định và

Trung Hoa – Đất Nước Trung Hoa – Du Lịch, Văn Hóa, Ẩm Thực, Y Học, Xã Hội, Giải Trí…