Sân bãi/nhà thi đấu tăng gần gấp đôi, sân bóng đá vẫn cứ rất thiếu

Theo tin Tân Hoa xã: Văn phòng Tổng điều tra sân bãi/nhà thi đấu thể thao Trung Quốc lần thứ 6 ngày 25/12/2014 đã công bố “Thông báo Tổng điều tra sân bãi/nhà thi đấu thể thao Trung Quốc lần thứ 6″, Thông báo cho biết, so với cuộc Tổng điều tra lần thứ 5 năm 2003, sân bãi/nhà thi đấu thể thao Trung Quốc giữ đà tăng mạnh, số lượng sân bãi/nhà thi đấu thể thao đã tăng gần gấp đôi, nhưng vẫn tăng chậm hơn so với mức tăng chung./images/post/2015/01/27/14//1317400689-5-1000x639.jpgTheo Thông báo, trong cuộc Tổng điều tra lần thứ 5 năm 2003 cả nước Trung Quốc có 850 nghìn 100 sân bãi/nhà thi đấu thể thao, còn cuộc Tổng điều tra lần thứ 6 lần này là 1 triệu 694 nghìn 600 sân bãi/nhà thi đấu thể thao, tăng 99,34%. Tính theo tổng dân số cả nước vào cuối năm 2013 là 1 tỉ 361 triệu người (chưa kể khu vực Hồng Công, Ma Cao và Đài Loan), ở Trung Quốc trung bình mười nghìn người có 12,45 sân bãi/nhà thi đấu thể thao, diện tích sân bãi/nhà thi đấu thể thao trung bình đầu người là 1,46 mét vuông, đã tăng khá lớn so với 10 năm trước.

Theo giới thiệu của Nhóm Tổng điều tra, cuộc Tổng điều tra sân bãi/nhà thi đấu thể thao lần này bắt đầu từ tháng 9 năm 2011, trải qua hơn 3 năm, qua thu thập con số từ cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp địa khu và cấp huyện, có khoảng 200 nghìn người tham gia công tác Tổng điều tra sân bãi/nhà thi đấu thể thao, phạm vi che phủ các loại sân bãi/nhà thi đấu thể thao trong các hệ thống, các ngành nghề, các hình thức sở hữu trong cả nước. Số liệu thu thập được của cuộc Tổng điều tra sân bãi/nhà thi đấu thể thao lần này sẽ cung cấp cơ sở cho các ban ngành xây dựng tiêu chuẩn sân bãi/nhà thi đấu thể thao xây dựng toàn diện xã hội khá giả, hoàn thiện hệ thống dịch vụ thể thao công cộng, xây dựng chiến lược phát triển, quy hoạch, chính sách và quyết sách khoa học cho sự nghiệp thể thao đất nước.

Về những khó khăn trong cuộc Tổng điều tra sân bãi/nhà thi đấu thể thao lần này, Vụ phó Vụ Kinh tế Tổng cục Thể dục-Thể thao Nhà nước Trung Quốc Trần Ân Đường khi trả lời phỏng vấn nói, “Khó khăn đầu tiên của cuộc Tổng điều tra lần này là nhân viên điều tra đều còn rất trẻ, Tổng điều tra lần này cách Tổng điều tra lần trước đã 10 năm, nên đa số nhân viên điều tra đều là tân binh. Khó khăn thứ hai là ở thiết kế của toàn bộ công tác, là công trình hệ thống, Tổng điều tra sân bãi/nhà thi đấu thể thao lại là một việc che phủ cả xã hội, bởi vậy phải làm rất nhiều công tác điều phối trong quá trình thực thi. Khó khăn thứ ba là Tổng điều tra sân bãi/nhà thi đấu thể thao 10 năm qua đã có thay đổi rất lớn, đa số các cuộc Tổng điều tra sân bãi/nhà thi đấu thể thao trước đây là “đếm số lượng, đo diện tích”, nhưng sân bãi/nhà thi đấu thể thao Trung Quốc 10 năm lại đây đã có thay đổi rất nhiều, ví dụ như thiết bị thể thao ngoài trời, điều này khiến chúng tôi phải tính toán theo tiêu chuẩn, trình tự mới”.

Thông qua Tổng điều tra, cùng với đà tăng trưởng nhìn chung đáng mừng, cũng đã phát hiện điểm yếu nhất định, xét từ con số, tốc độ tăng trưởng số lượng, diện tích sân bóng đá đã tụt hậu rất lớn so với các sân bãi/nhà thi đấu các loại khác. Số liệu cho thấy, 10 năm qua, trong cả nước Trung Quốc mới tăng thêm gần 480 nghìn sân bóng rổ, hơn 30 nghìn sân bóng chuyền, nhưng bóng đá chỉ tăng thêm khoảng 7100 sân.

Về vấn đề tốc độ tăng sân bóng đá không bằng bóng rổ và bóng chuyền, ông Trần Ân Đường nói: “Tình hình thực tế sân/nhà thi đấu, quả thực là sân bóng rổ dễ xây dựng hơn nhiều so với sân bóng đá, nhất là ở Trung Quốc người đông đất ít, xây dựng một cách hệ thống và có quy mô một sân bóng đá phải tốn rất nhiều sức người sức của. Vấn đề này các ban ngành Chính phủ đã bắt đầu chú ý đến, Bóng đá Trung Quốc cần tiếp tục phát triển, một mặt rất quan trọng là cần phải xây dựng nhiều sân bóng đá, gần đây Tổng cục Thể dục-Thể thao Nhà nước Trung Quốc và ban ngành hữu quan cũng đang nghiên cứu thúc đẩy công tác xây dựng sân bóng đá, Văn kiện số 46 của Quốc vụ viện Trung Quốc mới đây cũng đề cập vấn đề này”.

Ông Trần Ân Đường nói, do việc giảm số lượng dân trong độ tuổi đi học, tỉ lệ sân/nhà thi đấu thể thao trong ngành giáo dục có phần giảm xuống, hướng chính phát triển sân/nhà thi đấu thể thao sau này là ở cộng đồng, đến năm 2025, mục tiêu sân/nhà thi đấu thể thao trong cả nước Trung Quốc sẽ là trung bình đầu người khoảng 2 mét vuông, có phần nâng cao so với tỉ lệ trung bình đầu người 1,46 mét vuông hiện nay.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>