nho giáo

Quảng bá Nho giáo ở nông thôn định hình lại nếp sống văn minh ở Trung Hoa

D/H: Quý vị và các bạn thân mến, hoan nghênh quý vị và các bạn đến với tiết mục “Tuần san Văn hoá”, tôi là Duy Hoa.H/A: Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Hùng Anh. D/H: Thưa quý vị và các bạn, ở khu vực nông thôn Trung Quốc hiện nay xuất