Trung Quốc thông qua và ban hành “Biện pháp Quản lý chống doping”

Theo tin Tân Hoa xã: “Biện pháp Quản lý chống đô-pinh” của Tổng cục Thể dục-Thể thao Nhà nước Trung Quốc sẽ thi hành từ ngày 1/1/2015, còn “Quy định tạm thời về cấm sử dụng đô-pinh trong thể thao” của Tổng cục Thể dục-Thể thao Nhà nước Trung Quốc—Điều lệ quản lý chống đô-pinh đã có lịch sử 17 năm sắp “về hưu”, đánh dấu công tác chống đô-pinh Trung Quốc bước vào giai đoạn mới./images/post/2015/01/27/14//20141005001642-vdv-tq-bi-tuoc-hcv-vi-doping-sportsdaily-2.jpgVụ trưởng Vụ Giáo dục Khoa học Tổng cục Thể dục-Thể thao Nhà nước Trung Quốc Tưởng Chí Học nói, qua chuẩn bị và trưng cầu ý kiến trong hai năm, “Biện pháp Quản lý chống đô-pinh” của Tổng cục Thể dục-Thể thao Nhà nước Trung Quốc cuối cùng đã ra mắt công chúng vào ngày 10/12. Đạo luật mới này không những đóng vai trò quan trọng là “luật chính”, bù đắp khoảng trống lập pháp chống đô-pinh của Trung Quốc, cung cấp nguyên tắc pháp lý và đảm bảo pháp chế quan trọng cho triển khai công tác chống đô-pinh, mà còn đánh dấu vấn đề quản lý đô-pinh theo luật được tiếp tục tăng cường, có ý nghĩa cột mốc trong tiến trình chống đô-pinh của Trung Quốc.

Ông Tưởng Chí Học cho biết, năm 1998, Tổng cục Thể dục-Thể thao Nhà nước Trung Quốc đã ban hành “Quy định tạm thời về cấm sử dụng đô-pinh trong thể thao”, từ đó về sau Quy định này đã trở thành chuẩn tắc về công tác chống đô-pinh trong nước Trung Quốc. Nhưng hai mươi năm qua tình hình chống đô-pinh trong nước và nước ngoài ngày càng đổi mới, công tác trong nước gặp phải nhiều vấn đề “không có luật để tuân theo”. Bên cạnh đó, quy tắc chống đô-pinh quốc tế có sự thay đổi to lớn, Luật chống đô-pinh trong nước hiện nay có xung đột rõ rệt với Luật quốc tế. Điều quan trọng hơn là, trong hệ thống lập pháp chống đô-pinh của Trung Quốc thiếu một bộ luật chính quy phạm toàn diện các mặt chính của công tác chống đô-pinh, bởi vậy ban hành bộ luật thích ứng với nhu cầu hiện thực của công tác chống đô-pinh hiện nay là điều bắt buộc phải làm.

Ông cho biết, bộ luật này đã kế thừa “Phương châm ba nghiêm” gồm “Nghiêm cấm, nghiêm khắc kiểm tra, nghiêm túc xử lý” do Uỷ ban Thể thao Quốc gia Trung Quốc đưa ra năm 1989, đã hấp thu và áp dụng nội dung và tinh thần chính “Điều lệ Chống đô-pinh thế giới”. “Biện pháp Quản lý chống đô-pinh” đã tiếp tục điều chỉnh và bổ sung đối với “Điều lệ Chống đô-ping” của Quốc vụ viện Trung Quốc năm 2004, khiến nó có tính thao tác hơn, đã hấp thu những kinh nghiệm tiên tiến và cách làm bổ ích của Trung Quốc về mặt công tác chống đô-pinh trong những năm gần đây, thể hiện đầy đủ đặc sắc Trung Quốc.

Cùng với ban hành “Biện pháp Quản lý chống đô-pinh” còn có văn kiện mang tính quy phạm đồng bộ là “Quy tắc chung Quản lý đô-pinh trong thể thao”. Nội dung về mặt quản lý hành chính, xử lý hành chính do “Biện pháp Quản lý chống đô-pinh” quy định, nội dung kỹ thuật và thao tác của công tác chống đô-pinh như trình tự xét nghiệm đô-pinh, xử phạt cấm thi đấu vi phạm đô-pinh v.v, thì do “Quy tắc chung Quản lý đô-pinh trong thể thao” quy định, nội dung của “Quy tắc chung Quản lý đô-pinh trong thể thao” tương tự với “Điều lệ Chống đô-pinh thế giới”.

Ông Tưởng Chí Học gọi cách làm này là “phương pháp phân đôi”. Ông cho rằng, hệ thống lập pháp này vừa duy trì được tính thẩm quyền và ổn định quy tắc của tổ chức, vừa đảm bảo được tính nhất trí và đồng bộ giữa Quy tắc Chống đô-pinh Trung Quốc và Điều lệ Chống đô-pinh thế giới.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>